آمار بیماران تنفسی خوزستان کاهش پیدا کرد

 • آمار بیماران تنفسی خوزستان کاهش پیدا کرد

  غلامرضا شریعتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال آمار مراجعه بیماران تنفسی به بیمارستان ها خیلی کاهش داشته و تعداد بستری ها که زیر ۵۰ نفر بوده نشان می دهد که فعالیت های پیشگیرانه در این کاهش مؤثر بوده است.

  وی افزود: اقدامات بسیاری برای کاهش مراجعه بیماران تنفسی به بیمارستان ها از سوی دستگاه های مختلف انجام شد که یکی از آنها هرس درختان کنوکارپوس است. در هر صورت نتیجه اقدامات مؤثری که بود تمام دستگاه های ذیربط انجام دادند.

  استاندار خوزستان تصریح کرد: نفت را مؤظف کردیم که طرح های زیست محیطی خود را گسترش دهد، طرح آماک را فعال تر و در نهایت آب در هورالعظیم جریان پیدا کند.

  شریعتی با اشاره به اینکه خشکی تالاب باعث افزایش شدت پدیده گرد و غبار می شد، ادامه داد: با آبگیری هورالعظیم ریزگردها نیز کمتر در هوا معلق شدند. به هر حال ۶۰ درصد آب های هورالعظیم برگشته و به تدریج آن ۴۰ درصد هم برمی گردد.

  وی بیان کرد: هرس درختان کنوکارپوس نیز در سطح خیلی گسترده ای انجام و دیگر گرده افشانی نشد.

  استاندار خوزستان تأکید کرد: به صورت کلی مدیریت هماهنگ، منظم و یکپارچه ای که در شورای سلامت انجام شد باعث کاهش مراجعه چند هزار نفری بیماران تنفسی به بیمارستان ها و پایین آمدن این آمار شد.

  شریعتی در پایان گفت: بعضا برخی از دستگاه قصد تمکین از کار را نداشتند ولی شخصا ورود پیدا کرده و آنها را مجبور به انجام کردم. در نهایت نیز نتیجه مشخص و مردم هم آن را مشاهده کردند.